Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 5948452

Kopalnia gipsu i anhydrytu (dawna)

Hummer – Schlesisch Haugsdorf Nr 193, Kopalnia Iłowiec (?)Budowa
1876, 194x
Status
Istnieje częściowo
Likwidacja
1945, 1954
 
Złoże Nawojów Ślaśki leży na obszarze zapadliska północnosudeckiego na jego południowo-zachodnim obrzeżeniu. W sąsiedztwie tego złoża znajdowała się kopalnia eksploatująca gipsy głębinowo od 1875 do roku 1937, do czasu zalania kopalni przez wodę z rzeki Kwisy. W czasie wojny w kopalni planowano ulokować fabrykę zbrojeniową. Obiekt figurował na liście niemieckich oznaczeń kodowych z 10 listopada 1944 roku jako Hummer – Schlesich Haugsdorf (czyli Homar – Nawojów Śląski). Wg przyjętej w kwietniu 1944 ...
Złoże Nawojów Ślaśki leży na obszarze zapadliska północnosudeckiego na jego południowo-zachodnim obrzeżeniu. W sąsiedztwie tego złoża znajdowała się kopalnia eksploatująca gipsy głębinowo od 1875 do roku 1937, do czasu zalania kopalni przez wodę z rzeki Kwisy. W czasie wojny w kopalni planowano ulokować fabrykę zbrojeniową. Obiekt figurował na liście niemieckich oznaczeń kodowych z 10 listopada 1944 roku jako Hummer – Schlesich Haugsdorf (czyli Homar – Nawojów Śląski). Wg przyjętej w kwietniu 1944 roku zasady dotyczącej nadawania kryptonimów podziemnym obiektom produkcyjnym, oznaczenia zawierające nazwę gatunku zwierzęcego były zarezerwowane dla istniejących już kopalni, które w dalszej kolejności planowano zaadoptować dla pełnienia nowych funkcji. „Homar” znalazł się również w innym fragmencie dokumentacji jako drugi (Schill 2) z trzech zakładów związanych z produkcją kauczuku syntetycznego dla firmy Continental zgrupowanych pod kryptonimami Schill 1, 2 ,3. Zgodnie z rozkazem Edmunda Geilenberga 20 000 m3 podziemnych chodników kopalni gipsu w Nawojowie Śląskim miało zostać pod koniec 1944 zaadoptowanych na potrzeby produkcji zbrojeniowej. Prace prowadzone przez jeńców francuskich miały trwać zaledwie dwa miesiące, przerwane 22 lutego 1945 roku z powodu zbliżającej się Armii Czerwonej. Wówczas kopalnię ponownie zatopiono. Prace poszukiwawcze za gipsami i anhydrytami na terenie Nawojowa Śląskiego były prowadzone w latach 1953-54 przez Państwowy Instytut Gelologiczny. Serię złożową nawiercono trzema otworami na głębokości od 30 m do 84 m. Spoczywa ona na utworach czerwonego spągowca, zaś nad cechsztynem zalegają zgodnie warstwy pstrego piaskowca oraz piaski, iły i węgle brunatne. Złoże anhydrytów posiada formę pokładową i zapada pod kątem 6° w kierunku północno-zachodnim. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 3,1 ha, a przeciętna jego miąższość określona na podstawie wierceń to około 22 m. W stropie i spągu złoża występują cienkie partie gipsów bądź gipso-anhydrytów. Anhydryty z Nawojowa Śląskiego mogą być używane jako okładzina wewnętrzna, natomiast gipsy mogą mieć zastosowanie w przemyśle chemicznym oraz przy wyrobie cementu portlandzkiego. Zasoby bilansowe zatwierdzone w 1954 roku wynoszą 2 mln ton, w tym: anhydrytu - 1,7 mln ton i gipsu - 362 tys. ton. Złoże jest nieeksploatowane, planowano dlań eksploatację podziemną. (moose - za pgi.gov.pl)

Film o nurkowaniu w zalanej kopalni gipsu
Pokaż więcej Pokaż mniej